Γλωσσάρι

AcrylicResin): Συνθετικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην κατασκευή πενών, λόγω της ανθεκτικότητάς του, του μικρού του βάρους και της αντοχής σε υγρά (νερό, μελάνι).

Aerometric: Τύπος πένας, στον οποίο το μελάνι αποθηκεύεται σε μια ελαστική μεμβράνη, η οποία με την σειρά της βρίσκεται εντός μεταλλικού κυλίνδρου. Η πλήρωση με μελάνι γίνεται πιέζοντας αρκετές φορές την ελαστική μεμβράνη. Συναντάται κυρίως σε πένες κατασκευασμένες πριν την δεκαετία το 1970.

Air Channels: Οι εγκοπές που υπάρχουν στον τροφοδότη (feed) και εξασφαλίζουν την είσοδο του αέρα για την ομαλή ροή του μελανιού.

Band (Centerband): Το μεταλλικό δαχτυλίδι που υπάρχει κοντά στην άκρη του καπακιού. Χρησιμοποιείται είτε για διακοσμητικούς λόγους, είτε για να ενισχύσει την μηχανική αντοχή του καπακιού.

Barrel: Το κυρίως τμήμα στο σώμα της πένας, που φιλοξενεί και το μελάνι.

Bladder : Ελαστική μεμβράνη, σχηματοποιημένη έτσι ώστε αναρροφά και να αποθηκεύει μελάνι. Βρίσκεται σε πένες τύπου Aerometric.

Bleeding ή Bleedthrough: Το φαινόμενο κατά το οποίο το μελάνι διαποτίζει το χαρτί, σε σημείο που να το διαπερνά

Blind Cap: Το καπάκι στο πίσω μέρος της πένας. Ανάλογα με το είδος της πένας, μπορεί να καλύπτει το έμβολο του μηχανισμού πλήρωσης.

Blotter: Εργαλείο (κατασκευασμένο από ξύλο ή μέταλλο) το οποίο συγκρατεί ένα κομμάτι χαρτί (στυπόχαρτο) και χρησιμοποιείται για την απορρόφηση του περίσσιου μελανιού κατά το γράψιμο ή για την μείωση του χρόνου στεγνώματος.

Breather Hole: Μικρή οπή στην μύτη της πένας. Επιτρέπει την είσοδο αέρα για την ομαλή ροή του μελανιού.

Breather Tube: Μικροσκοπικός αυλός που υπάρχει στο σύστημα πλήρωσης, συγκεκριμένων, τύπων πενών.

Bulletproof: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μελάνια με συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως ανθεκτικότητα σε νερό, υπεριώδη ακτινοβολία, χλωρίνη κλπ.

Button Filler: Μηχανισμός πλήρωσης, με την χρήση ενός κουμπιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πένας.

Cap: Το καπάκι της πένας που καλύπτει και προστατεύει την μύτη.

Cartridge: Μικρό, πλαστικό δοχείο (αμπούλα) στο οποίο αποθηκεύεται μελάνι. Συνηθέστερος τύπος το Standard International.

Clip: Το μεταλλικό –συνήθως: εξάρτημα που βρίσκεται στο καπάκι της πένας και χρησιμοποιείται για να αγκιστρώνει η πένα στην τσέπη.

Converter: Μικρός μηχανισμός με έμβολο, που αντικαθιστά την αμπούλα μελάνης και επιτρέπει την πλήρωση από φιαλίδιο.

Demonstrator: Πένα της οποίας το σώμα είναι κατασκευασμένο από διάφανο υλικό.

Dip Pen: Τύπος πένας χωρίς την δυνατότητα αποθήκευσης μελανιού, στο εσωτερικό της. Για να χρησιμοποιηθεί, απαιτείται η βύθιση της μύτης σε φιαλίδιο με μελάνι, ανά διαστήματα.

Ebonite: Εβονίτης. Σκληρό ελαστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή πενών κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Σήμερα χρησιμοποιείται σπάνια.

Eyedropper:  Το είδος της πένας στο οποίο ολόκληρο το σώμα χρησιμοποιείται ως δεξαμενή αποθήκευσης μελανιού.

Feathering: Το φαινόμενο κατά το οποίο το μελάνι ποτίζει το χαρτί και διαχέεται επί αυτού περισσότερο ή πολύ περισσότερο από όσο πρέπει αλλοιώνοντας το περιεχόμενο της γραφής σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οφείλεται στην κακή ποιότητα του χαρτιού.

Feed/ Feeder:  Το μαύρο πλαστικό εξάρτημα στο οποίο στηρίζεται η μύτη της πένας. Από αυτό εξαρτάται η ροή του μελανιού.

Feedback:  Η πληροφορία που παρέχεται στον χρήστη κατά την γραφή απο την επαφή της πένας με το χαρτί. Κατά κανόνα εξαρτάται τόσο από την ποιότητα κατασκευής της μύτης όσο και από την επεξεργασία της επιφάνειας του χαρτιού.

Feed Channel: Το κανάλι ροής. Μια λεπτή σχισμή στο feeder, εντός της οποίας κινείται το μελάνι.

Flex:  Η ιδιότητα της μύτης της πένας να παραμορφώνεται ελεγχόμενα, με την εφαρμογή πίεσης κατά την γραφή.

Flow:  Ροή. Η κίνηση του μελανιού στο κανάλι ροής.

Ghosting:  Όταν είναι ορατά όσα έχουν γραφτεί σε μια σελίδα, από της άλλη πλευρά του φύλλου, χωρίς όμως να έχει διαποτιστεί το χαρτί, όπως στο bleedthrough.

Glass Pen: Ένα Dip Pen κατασκευασμένο από γυαλί.

Grip: To τμήμα της πένας από το οποίο την κρατάμε κατά την γραφή και φιλοξενεί στο εσωτερικό της το nib.

Hood/ Hooded  Nib: Όταν το grip επιμηκύνεται με αποτέλεσμα να καλύπτει μέρος του nib.

Ink Window: Το διαφανές τμήμα στο σώμα της πένας που μας επιτρέπει να βλέπουμε την στάθμη του μελανιού.

Inkwell: Το μελανοδοχείο.

Iridium: Ένα ιδιαίτερα σκληρό κράμα, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το άκρο της μύτης που έρχεται σε επαφή με το χαρτί.

Iron Gall: Μελάνι που περιέχει άλας σιδήρου και τανικά οξέα. Χρησιμοποιούνταν από τον 5ο έως τον 19ο αιώνα. Προκαλεί διάβρωση στα μέρη της πένας.

Italic: Τύπος nib το οποίο έχει τροχιστεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχει διαφορά πάχους γραφή ανάμεσα στις κάθετες και οριζόντιες γραμμές.

Lacquer: Διάφανο ή χρωματισμένο βερνίκι, που χρησιμοποιείται για περισσότερη προστασία και ανθεκτικότητα στην επιφάνεια της πένας.

Lubricated: Μελάνια με ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν καλύτερη ροή και λειτουργία στα κινούμενα μέρη της πένας.

Maki-e: Ιαπωνική τεχνική που χρησιμοποιεί σκόνη από πολύτιμα μέταλλα και άλλα ακριβά υλικά στο βερνίκωμα της πένα. Η δυσκολία στην τεχνική, η αξία των υλικών και η αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, καθιστά τις πένες maki-e ιδιαίτερα ακριβές.

Nail: Χαρακτηρισμός που αναφέρεται σε ένα nib σκληρό και άκαμπτο (καρφί).

Nib: Η μύτη. Το μεταλλικό τμήμα στο άκρο της πένας.

Nib Creep: Το φαινόμενο κατά το οποίο διαρρέει μελάνι από την σχισμή στην μύτη της πένας.

Piston: Το έμβολο που χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση μελανιού. Μπορεί να αναφέρεται σε έμβολο ενσωματωμένο στην πένα ή στο έμβολο του  μετατροπέα (convertor).

Piston Filler: Τύπος πένας που χρησιμοποιεί ένα έμβολο για την πλήρωση με μελάνι του δοχείου αποθήκευσης, το οποίο στην ουσία είναι το ίδιο το σώμα της πένας.

Plating: Η επιμετάλλωση των τμημάτων της πένας. Γίνεται για αισθητικούς λόγους ή για λόγους ανθεκτικότητας.

Posting: Όταν κατά την γραφή, το καπάκι της πένας τοποθετείται στο πίσω μέρος του σώματός της.

Railroading: Το φαινόμενο κατά το οποίο ασκείται περίσσεια πίεση κατά την γραφή με αποτέλεσμα να παραμορφώνεται η μύτη της πένας και να μην σχηματίζει μια γραμμή αλλά δυο παράλληλες.

Reservoir: Ο χώρος στο εσωτερικό της πένας που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μελανιού.

Resin: Ρητίνη. Συνθετικό υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα μέρη της πένας.

Sac: Ελαστική μεμβράνη, σχηματοποιημένη έτσι ώστε αναρροφά και να αποθηκεύει μελάνι. Βρίσκεται σε πένες τύπου Aerometric.

Saturation: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρωματική ένταση ενός μελανιού. Στην πράξη, όσο πιο ”saturated” είναι ένα μελάνι, τόσο πιο γεμάτο είναι το χρώμα του και μεγαλύτερος ο χρόνος στεγνώματος.

Scratchy: Το nib που δίνει την αίσθηση ότι “γδέρνει” το χαρτί κατά την χρήση. Συνήθως πρόκειται για πρόβλημα, εύκολα αντιμετωπίσιμο όμως.

Screw Cap: Το καπάκι που έχει σπείρωμα εσωτερικά και βιδώνει στο σώμα της πένας, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.

Section: To τμήμα της πένας από το οποίο την κρατάμε κατά την γραφή και φιλοξενεί στο εσωτερικό της το nib.

Shading: Το φαινόμενο κατά το οποίο το ίχνος του μελανιού στο χαρτί, παρουσιάζει σκιάσεις και διαφορετικούς χρωματισμούς ακόμα και στο ίδιο γράμμα ή στην ίδια γραμμή.

Show-Through:  Όταν είναι ορατά όσα έχουν γραφτεί σε μια σελίδα, από της άλλη πλευρά του φύλλου, χωρίς όμως να έχει διαποτιστεί το χαρτί, όπως στο bleedthrough.

Skipping: Το φαινόμενο κατά το οποίο δεν υπάρχει ομαλή ροή μελανιού, αλλά το ίχνος του διακόπτεται και συνεχίζεται με ακανόνιστο ρυθμό.

Slit: Η λεπτή σχισμή στην άκρη του nib. Τα άκρα που σχηματίζονται εκατέρωθεν, ονομάζονται tines.

Snap Cap: Το καπάκι της πένας που δεν είναι βιδωτό αλλά κουμπωτό.

Soft: Όρος που περιγράφει ένα μαλακό και εύκαμπτο nib.

Standard International: Ο συνηθέστερος τύπος αμπούλας μελάνης. Αναφέρεται κυρίως στο στόμιο που εφαρμόζει στο άκρο του feeder καθώς υπάρχουν 2 ειδών. Τα μακριά και τα κοντά.

Starting: Όταν η πένα δεν ξεκινάει αμέσως να γράφει και παραλείπεται το πρώτο γράμμα, ενώ η υπόλοιπη λέξη γράφεται κανονικά.

Stub: Τύπος nib το οποίο έχει τροχιστεί κατάλληλα, ώστε να υπάρχει διαφορά πάχους γραφή ανάμεσα στις κάθετες και οριζόντιες γραμμές. Διαφέρει από το italic καθώς έχει πιο στρογγυλεμένα άκρα..

Threads: Το σπείρωμα που βιδώνει το καπάκι ή το grip.

Tines: Τα δυο άκρα που σχηματίζονται στο άκρο του nib και διαχωρίζονται από την σχισμή και την οπή αερισμού.

Tip: Το μικρό σφαιρίδιο από iridium στην άκρη του nib, που το προστατεύει από την φθορά.

Translucent: Το διάφανο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη μια πένα και κάνει ορατά όλα τα εσωτερικά της μέρη, μαζί με την στάθμη του μελανιού.

Trim: Όλες οι μεταλλικές λεπτομέρειες που υπάρχουν στο σώμα και το καπάκι της πένας.

TwoTone: Χαρακτηρισμός για ένα nib που είναι επιμεταλλωμένο με δυο διαφορετικά μέταλλα, συνήθως κίτρινο και λευκό χρυσό ή ρόδιο.

Urushi: Ιαπωνική τεχνική βαφής και διακόσμησης της πένας, με βερνίκι που εξάγεται από τα ομώνυμα δένδρα. Εκτός από το ιδιαίτερα όμορφο αποτέλεσμα, παρέχει ανθεκτικότητα στην επιφάνεια της πένας και μπορεί να δώσει πολύ γυαλιστερό φινίρισμα.

VacuumFill: Μηχανισμός πλήρωσης που συνδυάζει πίεση και κενό για την αναρρόφηση μελανιού.

Vent Hole: Μικρή οπή στην μύτη της πένας. Επιτρέπει την είσοδο αέρα για την ομαλή ροή του μελανιού.

Wet: Χαρακτηρισμός που δίνεται όταν υπάρχει πλούσια ροή μελανιού στο χαρτί. Μπορεί να οφείλεται είτε στην πένα είτε στο μελάνι.